Nov 9, 2012

အခ်စ္နဲ့အတူ

ၾကင္သူလက္ကန္း

ၾကိဳေသာလမ္းက

စမ္းလိုမေအး

ပန္းမေမႊ းပဲ

ေရာေထြးခေရာင္

ေက်ာက္စြန္းေစာင္းေတြ

ရွိေနရင္လည္း....လိုက္မယ္ကြယ္.....

ခ်စ္သူလမ္းက

ၾကိဳေသာလမ္း၀ယ္

ဆိုးသြန္းေရလိႈင္း

က်ား..ဆင္ရုိင္းေတြ

ရွိေနရင္လည္း....လိုက္မယ္ကြယ္...

ခ်စ္သူလမ္းက

ၾကိဳေသာခရီး၀ယ္

ခ်စ္ပန္းလိႈင္လိႈင္

ယုယစြာျဖင့္

မခြဲမခြါ

ေရွာက္ၾကစို့ကြယ္......။

အခ်စ္နဲ့အတူ
ၾကင္သူလက္ကန္း

ၾကိဳေသာလမ္းက

စမ္းလိုမေအး

ပန္းမေမႊ းပဲ

ေရာေထြးခေရာင္

ေက်ာက္စြန္းေစာင္းေတြ

ရွိေနရင္လည္း....လိုက္မယ္ကြယ္.....

ခ်စ္သူလမ္းက

ၾကိဳေသာလမ္း၀ယ္

ဆိုးသြန္းေရလိႈင္း

က်ား..ဆင္ရုိင္းေတြ

ရွိေနရင္လည္း....လိုက္မယ္ကြယ္...

ခ်စ္သူလမ္းက

ၾကိဳေသာခရီး၀ယ္

ခ်စ္ပန္းလိႈင္လိႈင္

ယုယစြာျဖင့္

မခြဲမခြါ

ေရွာက္ၾကစို့ကြယ္......။

Nov 2, 2012

ဟစ္တလာ သမိုင္းအက်ဥ္း

မာတိကာ

  1. ဟစ္တလာႏွင့္ နာဇီဝါဒ
  2. အတၳဳပၸတၱိ
  3. ဟစ္တလာ အာဏာရလာပံု

အမည္ - အားေဒါလ္ဖ္ ဟစ္တလာ (Adolf Hitler)
Born - ၁၈၈၉ ဧၿပီ ၂၀ | ဩစႀတီးယား
Died - ၁၉၄၅ ဧၿပီ ၃၀ | ဘာလင္၊ ဂ်ာမနီ Signature
ၾကင္ေဖာ္ - Eva Braun


ဟစ္တလာ၏ နာမည္အျပည့္အစံုမွာ “အားေဒါလ္ဖ္ ဟစ္တလာ” (Adolf Hitler) ျဖစ္သည္။ သူ ့ကို ၁၈၈၉ ခု ဧျပီလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ယေန ့ ၾသစၾတီးယားျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း Braunau am Inn တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။

သူ၏ေမြးရပ္ေျမမွ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံသို ့ကူးေျပာင္းေနထိုင္ခဲ့ျပီး ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံေရးလွဳပ္ရွားမွဳမ်ာတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ၁၉၂၁ ခုႏွစ္ မွစ၍ ဂ်ာမန္အမ်ိဳးသား ဆိုရွယ္လစ္ အလုပ္သမားမ်ားပါတီ (NSDAP) ၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၁၉၃၃ ခုႏွစ္မွစ၍ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္၊ ၁၉၃၄ ခုမွစ၍ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ေသဆံုးသည္အထိ သူ ့ကိုယ္သူ “အမ်ိဳးသားေခါင္ေဆာင္” ဟု အမည္တပ္ျပီး ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရအဖြဲ ့ ဥကၠ႒ ရာထူးမ်ားကို တစ္ဦးတည္းသိမ္းပိုက္ကာ တုိင္းျပည္အာဏာကို ထင္သလို ျခယ္လွယ္ခဲ့သူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူသည္ ၁၉၄၅ ခု ဧျပီလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ သူေနထိုင္ရာ ဘာလင္ျမိဳ႕နန္းေတာ္တြင္း၌ သူ ့ကိုယ္သူပင္ အဆံုးစီရင္ခဲ့သည္။


ဟစ္တလာႏွင့္ နာဇီဝါဒ’

ဟစ္တလာ၏ ဦးေဆာင္မွဳေအာက္တြင္ နာဇီဟုေခၚေသာ လူတစ္စုသည္ ဂ်ာမဏီႏိိုင္ငံတြင္ အာဏာရွင္စနစ္ကို က်င့္သံုးကာ ‘တတိယ ဂ်ာမဏီ ႏိုင္ငံေတာ္’ ကို တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည္။

၁၉၃၃ ခုႏွစ္မွစ၍ အျခားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို အဓမၼဖ်က္သိမ္းခဲ့ျပီး၊ အခ်ိဳ႕ေသာ ပါတီမ်ားကို ရပ္တည္၍ မရေအာင္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေႏွာင့္ယွက္ ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။ နာဇီအစိုးရကို ဆန္႔က်င္ေသာ ႏိုင္ငံေရးလွဳပ္ရွားသူမ်ား အားလံုးကို ရွာေဖြဖမ္းဆီးေစျပီး နာဇီအက်ဥ္းစခန္းမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ခ်ဳပ္ေႏွာင္၍ အဆံုး၌ ကြပ္မ်က္သတ္ျဖတ္လိုက္ၾကသည္။

ဟစ္တလာႏွင့္သူ၏ အေပါင္းအပါမ်ားသည္ ဥေရာပတစ္ခြင္တြင္ မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ ‘ဂ်ဴး’ လူမ်ိဳးမ်ား၊ အျခားေသာ ဘာသာဝင္မ်ား၊ လူမ်ိဳးျခား တိုင္္းရင္းသားမ်ားအပါအဝင္ အျခားေသာ လူ ့အဖြဲ ့အစည္းဝင္မ်ားကို လိုက္လံရွာေဖြျပီး ရက္စက္ေသာနည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ စနစ္တက် သတ္ျဖတ္လိုက္ၾကသည္။

နာဇီတို႔၏ ထိုလုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ပင္ ဒုတိယကမာၻစစ္မီး စတင္ေတာက္ေလာင္ခဲ့ျပီး ကေလးသူငယ္မ်ား မိခင္မ်ား အမ်ိဳးသမီးမ်ား အပါအဝင္္ ၃၉ သန္းေသာ လူမ်ား အသက္ဆံုးရံႈခဲ့ရသည္။

ထိုအထဲတြင္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး (၆)သန္း သည္လည္း နာဇီတို႔၏ လက္ခ်က္ျဖင့္ ေသေၾကပ်က္စီးခဲ့ၾကရသည္။ ဥေရာပတိုက္ၾကီီး၏ ေဒသအေတာ္မ်ားမ်ားသည္လည္း စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ေၾကမြျပီး အဆံုးအရံႈးမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရေတာ့သည္။


‘အတၳဳပၸတၱိ’

ဟစ္တလာငယ္စဥ္က

ဟစ္တလာ၏ ကိုယ္ေရးအတၳဳပၸတၱိကို ၾကည့္လွ်င္ အလြန္အမင္း ျခားနားကြာဟေနေသာ ဘဝအစိတ္အပိုင္းႏွစ္ခုကို ပိုင္ဆိုင္သူျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနေပသည္။

သူ၏ အသက္ ၃၀ အရြယ္ေရာက္သည့္တိုင္ေအာင္ ဟစ္တလာသည္ အမ်ားနည္းတူ ဘဝေအာင္ျမင္မွဳကို မရရွိႏိုင္ခဲ့။ မည္သည့္အလုပ္ကိုမွ မယ္မယ္ရရ တတ္ကြ်မ္းထားျခင္းလည္း မရွိ၊ မည္သည့္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း အဆက္အသြယ္ေကာင္းမ်ားကိုမွလည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ မရွိခဲ့သူ ျဖစ္ရာ သူ၏ ဘဝတိုးတက္ၾကီးပြားေရးသည္လည္း ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာခဲ့ရသည္။


ထို ့ေနာက္ ဟစ္တလာသည္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းတြင္ ဂ်ာမဏီႏိုုင္ငံေတာ္ၾကီးကိုပင္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္လုပ္ သိမ္းပိုက္ႏိုင္ရံုမက ဥေရာပႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားကိုလည္း သူ၏ လက္ေအာက္သို႔ ျပားျပားေမွာက္ ေရာက္ရွိေစခဲ့သည္။ ေျပာရလွ်င္ သူလိုလူသည္ ဤကမာၻေလာကတြင္ မရွိသေလာက္ပင္ ရွားသည္ ဟုဆိုရမည္။

ႏိုင္ငံေရးေလာကထဲ မဝင္မီ သူ၏ဘဝႏွင့္ သူ၏ဇာတ္ေၾကာင္းကို ဟစ္တလာသည္ ‘ပေဟဠိ’ တစ္ခုအေနျဖင့္သာ အမ်ားကို သိေစခဲ့သည္။

Krockow ၏ စာအုပ္ထဲတြင္ ‘ငါဘယ္ကလာတယ္၊ ငါက ဘယ္ မိသားစုကေပါက္ဖြားတယ္ဆိုတာ ဒင္းတို႔ သိဖုိ႔ အေရးမပါ ပါဘူး’ ဟု ဟစ္တလာက သူ ့ ေခတ္ျပိဳင္ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကို ရည္ညြန္းျပီး ေျပာခဲ့ေၾကာင္း ေရးသားထားပါသည္။

အားေဒါ့လ္ဖ္ဟစ္တလာ့ကို အေကာက္ခြန္အရာရွိ အားလြိဳက္စ္ ဟစ္တလာ ႏွင့္ ဇနီးျဖစ္သူ ကလာရာ တို ့မွ ၾသစၾတီးယားျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ဗေရာင္းေနာင္း အမ္အင္းန္ တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ၁၉၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ဖခင္ျဖစ္သူ ေသဆံုးခဲ့ျပီး အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ႏွဳတ္ထြက္ခဲ့သည္။ ဗင္းန္ျမိဳ႕တြင္ ယဥ္ေက်းမွဳ တကၠသိုလ္ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲကို ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုျပီး ေအာင္ျမင္မွဳ မရခဲ့သည့္အတြက္ သူျဖစ္ခ်င္ေသာ အႏုပညာရွင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ကို လက္လႊတ္လိုက္ရသည္။

၁၉၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ပထမကမာၻစစ္ၾကီးစတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ဂ်ာမန္စစ္တပ္အတြင္းသို ့ မိမိသေဘာျဖင့္ပင္ ဝင္ေရာက္အမွဳထမ္းခဲ့သည္။ စစ္ၾကီးျပီးေသာအခ်ိန္ ၁၉၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ာမန္ အလုပ္သမားမ်ားပါတီ (DAP) ဟူသည့္ ပါတီအသစ္အတြင္းသို ့အဖြဲ ့ဝင္အျဖစ္ စာရင္းသြင္းခဲ့သည္။ ထိုပါတီကို ၁၉၂၀ တြင္ အမ်ိဳးသာ ဆိုရွယ္လစ္ ဂ်ာမန္ အလုပ္သမားမ်ား ပါတီ (NSDAP) အျဖစ္ အမည္ေျပာင္းလဲေခၚတြင္ခဲ့သည္။

ပထမကမာၻစစ္အတြင္းက ဟစ္တလာ

ဟစ္တလာ၏ စကားေျပာပါးနပ္မွဳ၊၊ နားေထာင္သူကို ဆြဲေဆာင္ႏိုုင္္မွဳ၊ အေဟာအေျပာေကာင္းမွဳတို႔က သူ ့ကို စင္ေပၚသို ့လ်င္ျမန္စြာပင္ တြြန္းတင္ေပးခဲ့သည္။ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္းမွ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ နာဇီပါတီသည္ ျပည္သူလူထုကို စည္းရံုးရန္ လြယ္ကူခဲ့သည္။

ဟစ္တလာ၏ လက္ေရးမူ

၁၉၂၃ ခုႏွစ္တြင္ ဟစ္တလာႏွင့္ လူဒန္ေဒါ့ဖ္ တို ့သည္ ျမဴနစ္ျမိဳ႕တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာသိမ္းရန္ ၾကံစည္ရာ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ သူ၏လုပ္ရပ္သည္ ပစ္မွဳ ထင္ရွားသည့္အတြက္ ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္ က်ခံေစရန္ တရားရံုးမွ အမိန္ ့ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

သို ့ေသာ္ သူသည္ ၁၉၂၄ ခုႏွစ္တြင္ပင္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။ ထိုႏွစ္မ်ားတြင္ သူသည္ သူ၏ ေနာင္အခ်ိန္တြင္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားလာေသာ “ကြ်ႏ္ုပ္၏စြန္ ့စားခန္းမ်ား” (Mein Kampf) စာအုပ္ကို ေရးသားျပဳစုခဲ့သည္။

ထိုစာအုပ္အတြင္းတြင္ သူ၏ ႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျဖစ္သည့္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး သုတ္သင္ေရးႏွင့္ အေရွ ့ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားသို ့ နယ္ေျမမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေရးစသည္တို ့ပါဝင္သည္။

အၾကမ္းဖက္ အာဏာသိမ္းမွဳသည္ ေအာင္ျမင္မွဳလမ္းစ မရွိႏိုင္ေၾကာင္း ခံစားမိသြားသည့္ ဟစ္တလာသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို တရားဝင္နည္းလမ္းမ်ားသံုး၍ အရယူရန္ ၾကံစည္ေလေတာ့သည္။

၁၉၃၂ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပေသာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သူ၏ပါတီ (NSDAP) က အင္အားအၾကီးဆံုး ပါတီျဖစ္လာခဲ့သည္။ အက်ိဳးဆက္အေနနွင့့္ သူသည္ ၁၉၃၃ ခု ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ သူသည္ ႏိုုင္ငံေတာ္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာခဲ့ေတာ့သည္။


‘ဟစ္တလာ အာဏာရလာပံု’

အာေဒါ့လ္ဖ္ ဟစ္တလာသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေလာကသို ့ဝင္ေရာက္လာခ်ိန္ကတည္းကပင္ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ စိုးစင္းမွ် စိတ္ကူးခ့ဲျခင္း မရွိေပ။

သို ့ေသာ္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို သူ ့၏လက္ဝယ္သို ့ လွ်င္ျမန္စြာ ေရာက္ရွိေရးႏွင့္ ရရွိျပီးေသာ အာဏာကို အဓြန္႔ရွည္ၾကာစြာ ဆက္လက္ခ်ဳပ္ကိုင္ထားႏိုင္ေရးအတြက္ကိုမူ ဒီမိုကေရစီလမ္းစဥ္ကို စနစ္က်စြာ အလြဲသံုးစား ျပဳခဲ့သည္။ ဟစ္တလာသည္ တရားဝင္ နည္းလမ္းသံုးသြယ္ကို အသံုးျပဳကာ အၾကြင္းမဲ့အာဏာရွင္အျဖစ္သို ့လြယ္လင့္တကူပင္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ေပေတာ့သည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို အရယူျခင္း

၁၉၃၃ ခု ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန ့တြင္ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံ ျပည္သူ႕လြတ္ေတာ္အေဆာက္အဦီၾကီး မီးစြဲေလာင္သည္။ ထိုမီးေလာင္မွဳၾကီးသည္ပင္ ဟစ္တလာကို အာဏာရွင္အျဖစ္သို ့ေရာက္ရွိလာရန္ ပထမဦးဆံုး တြန္းအားေပးခဲ့ေပသည္။ မီေလာင္မွဳႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေရးေပၚအစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကို အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲ ေခၚယူေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

အာဏာရ ဟစ္တလာ

ယင္းအစည္းအေဝးတြင္ ဟစ္တလာက လက္ရွိႏိုငံေတာ္သမၼတထံမွ ဥပေဒသစ္တစ္ခုကို ေတာင္းခံခဲ့သည္။ ၎ ဥပေဒမွာ “ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ လူမ်ိဳးစုမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ပိုင္ခြင့္ ဥပေဒ” ျဖစ္သည္။ ယင္း ဥပေဒေၾကာင့္ တရားဝင္ထုပ္ျပန္ထားသည့္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ လြပ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လူသားအားလံုး၏ အေျခခံဥပေဒမ်ားအားလံုးသည္ အခ်ိန္အကန္ ့အသတ္မရွိဘဲ အလိုအေလ်ာက္ ရုပ္သိမ္းျခင္းကို ခံလိုက္ရေပေတာ့သည္။ ထိုအစည္းအေဝးက်င္းပသည္ ၂၈ ရက္ေန ့ ညေနတြင္ ဟစ္တလာသည္ သူ၏ အတိုက္အခံမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား၊ လက္ဝဲအစြန္းေရာက္မ်ားႏွင့္ ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္မ်ားကို သူ၏အမိန္ ့ျဖင့္ လိုက္လံ ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ေစခဲ့သည္။

ဥပေဒျပဳအာဏာကို အရယူျခင္း

၁၉၃၃ ခု မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ဟစ္တလာသည္ စစ္ဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့သည္။
ထိုဥပေဒကို “ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းခြင့္ ဥပေဒ” ဟု တရားဝင္ေခၚဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ထိုအမိန္႔ ဥပေဒအရပင္ ဟစ္တလာ အာဏာရွင္သည္ ႏိုုင္ငံေတာ္ ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒကို လုိသလို ေမႊေႏွာက္ အသံုးခ်ႏိုင္သူ ျဖစ္သြားသည္။

ထို ့ထက္ဆိုးသည္မွာ အဆိုပါ အမိန္႔အရ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မွဳေအာက္မွလည္း ကြင္းလံုးကြ်တ္ လြတ္ေျမာက္ခြင့္ ရသြားေလ ေတာ့သည္။

ဤနည္းျဖင့္ပင္ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံတြင္ အခ်ိန္အေတာ္အတန္ၾကာ အျမစ္တြယ္ေနျပီးျဖစ္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ၾကီးသည္ အျပီးအပိုင္ ခ်ဳပ္ျငိမ္းသြားခဲ့ေလေတာ့သည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရး အတိုက္အခံမ်ား၊ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္သူမ်ားကို ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထိန္းသိမ္းရန္ နာဇီအက်ဥ္းစခန္းမ်ားကို စတင္တည္ေဆာက္ေလေတာ့သည္။

တရားစီရင္မိန္ ့အာဏာကို အရယူျခင္း

ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို ေျမလွန္ရွာေဖြ ဖမ္းဆီးေစႏိုင္ခဲ့ျပီး ေတာ္လွန္ပုန္ကန္သူမ်ားကိုလည္း ျဖဳတ္ထုတ္ရွင္းစနစ္ျဖင့္ ၾကိဳးကိုင္ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္တြင္ အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးၾကီးသည္လည္း အရွိန္တဟုမ္းဟုမ္းျဖင့္ ေလာင္ၾကြမ္းေနေလျပီ။

၁၉၃၃ ခု ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန ့တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရုမ္းမ္ ‘Roehm’ ၏ အာဏာသိမ္းရန္ ၾကံစည္မွဳၾကီးက ဟစ္တလာကို ေနာက္ထပ္ ေလွကားထစ္ တစ္ခုသို ့ထပ္မံ တြန္းပို ့လိုက္သည္ႏွင့္ တူေနေလေတာ့သည္။ SS စစ္တပ္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရး စစ္တပ္ႏွစ္ခုကို ပူးေပါင္းေစျပီး အာဏာသိမ္းရန္ ၾကံစည္ေသာ အဲ့န္စ္တ္ ရုမ္းမ္ ‘Ernst Roehm’ အပါအဝင္ အျခားေသာ SA စစ္ဗိုလ္မ်ားကို ကြက္မ်က္ေစခဲ့သည္။

၁၉၃၃ ဇူလိုင္ ၃ ရက္ေန ့တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ ဥပေဒအသစ္၏ လုပ္ရပ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ ဥပေဒေၾကာင္လမ္းအရ မွန္ကန္ေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း တရားဝင္္ေၾကျငာခဲ့သည္။ SAစစ္တပ္ႀကီးသည္ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ သူ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္နွင့္ အထူးအာဏာမ်ားကို လက္လႊတ္လိုက္ရၿပီး SS စစ္တပ္သည္သာလွ်င္ ဟစ္တလာ၏ တိုက္ရုိက္ဦးေဆာင္မွဳၿဖင့္ အာဏာရွင္ လက္ကိုင္တုတ္မ်ား ၿဖစ္လာႀကေတာ့သည္။

ဤသို ့ေသာ တရား၀င္ နည္းလမ္းအသြယ္သြယ္ကို အသံုးခ်ရင္း နိုင္ငံေတာ္အာဏာကို တစတစသိမ္းယူလာခဲ့သည္။ ဂ်ာမဏီနိုင္ငံသမၼတ ဟင္းဒန္းဘြတ္ခ္ ကြယ္လြန္ၿပီးသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ လက္ရွိရာထူးအၿပင္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ နိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး အမည္မ်ားခံယူကာ ဟစ္တလာသည္ အၾကြင္းမဲ့အာဏာရွင္ဘဝသို ့ ၿပိဳင္ဘက္မရွိ ေရာက္ရွိသြားေလေတာ့သည္။ဟစ္တလာအေၾကာင္းမသိေသးသူ လူငယ္မ်ားနဲ႔ စိတ္၀င္စားသူမ်ားအတြက္ျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Start Menu ရွိ Files မ်ားအားေဖ်ာက္ၿခင္း

စာသင္ခန္းမ်ား၊ေက်ာင္းမ်ားသင္တန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳေသာ Computer မ်ားတြင္ Start Menu ၌
လိုအပ္ေသာ Files အနည္းကိုသာ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ဘူးၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဒါကလဲ တစ္နည္းအားၿဖင္႕ေတာ႔ အသံုးၿပဳသူမ်ားကို ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္လိုက္ၿခင္းပါပဲ

ဘယ္လိုမ်ိဳး ေဖ်ာက္ရတယ္ဆိုတာကို သိခ်င္ေသာ လူမ်ား႐ွိလွ်င္
အဆင္ေျပရန္အတြက္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၁။ Start – Run – gpedit.msc ဟု ႐ိုက္ပါ။


၂။ Local Computer Policy – User Configuration – Administrative Templates – Start Menu and Taskbar ကို Click လုပ္ပါ။

၃။ ညာဘက္႐ွိ Box ထဲတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေဖ်ာက္ခ်င္ေသာ File
( e.g;Remove Run Menu from Start Menu ) ကို Double Click လုပ္ပါ။

၄။ Remove My Documents icon from Start Properties Box ေပၚလာေသာအခါ

Enabled ကို Check ေပးၿပီး Apply – OK ေပးပါ။

အထက္ပါ နည္းအတိုင္းျပဳလုပ္ပါ ဒါဆို၇သြားပါျပီ

ရုိေဘာ႔ေကာက္ေႀကာင္းႏွင္႔ ျမန္မာ႔ေရွ႔ေဆာင္စက္ရုပ္ပညာရွင္

စက္ရုပ္လုိ႔သိထားႀကတဲ႔ (Robot)ဆုိတဲ႔စကားလုံးကုိ ၁၉၂၀ျပည္႔ႏွစ္က ခ်က္ကုိစလုိဗက္ကီးယားစာေရးဆရာ Karel Capekက သူ႔ရဲ႔ျပဇာတ္ "Rossum's UniversalRobots"မွာ စတင္အသုံးျပဳခဲ႔တယ္လုိ႔ဆုိႀကပါတယ္။
Robotဟာ robota ဆုိတဲ႔စကားလုံးက ဆင္းသက္လာတာျဖစ္ျပီး ခ်က္ဘာသာစကားအရ အလုပ္ကုိတကုပ္ကုပ္လုပ္ေနရတဲ႔အလုပ္သမား၊ စလုိဗက္ခ္ဘာသာစကားအရ အလုပ္လုိ႔ဆုိလုိေႀကာင္း သိရပါတယ္။
မွတ္တမ္းမ်ားအရ ေရွးဦးစက္ရုပ္ကုိ ၁၇၇၀ခုႏွစ္မွာ ဆြစ္လူမ်ိဳး နာရီလုပ္သူ ႏုိင္ရာရီ ဂ်က္ကြက္ရက္က တည္ေဆာက္ခဲ႔တယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္။
အဲဒီစက္ရုပ္ဟာ စာေရးတဲ႔စက္ရုပ္ျဖစ္ျပီး စာလုံးေလးဆယ္ေက်ာ္ေရးသားႏုိင္ပါတယ္တဲ႔။
ဒါေပမယ္႔ ေရွးဦးစက္ရုပ္ေတြထဲက ကြ်န္ေတာ္သေဘာအက်ဆုံးစက္ရုပ္ကေတာ႔ ဂ်ပန္ပညာရွင္တစ္ဦးတီထြင္ခဲ႔တဲ႔ လူတူစက္ရုပ္ျဖစ္ပါတယ္။

ဂ်ပန္အက္ဒီဆင္လုိ႔ ေခတ္လူမ်ားကေခၚေ၀ၚႀကတဲ႔ ဂ်ပန္လက္မႈပညာရွင္ ဟီဆာရွီဂ်ီ တာနာကာ တီထြင္ခဲ႔တဲ႔လူတူစက္ရုပ္ပါ။
အဲဒီစက္ရုပ္ဟာ လက္ဖက္ရည္ခြက္ေတြကုိ စားပြဲ၀ုိင္းေတြဆီ လုိက္ပုိ႔ေပးႏုိင္သလုိ ျမွားက်ည္ေတာက္ထဲက ျမွားကုိလည္း ထုတ္ယူပစ္ခတ္ႏုိင္တယ္၊ ဂ်ပန္အကၡရာေတြကုိလည္း ေရးသားႏုိင္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလည္း စက္မႈလုပ္ငန္းသုံးျပည္တြင္းျဖစ္လူတူစက္ရုပ္ကုိ လြန္ခဲ႔တဲ႔ႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း အင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦးက ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္တီထြင္ႏုိင္ခဲ႔ဖူးပါတယ္။
အဲဒီျမန္မာ႔ေရွ႔ေဆာင္စက္ရုပ္ပညာရွင္ကေတာ႔ ဦးႀကည္ဆုိသူျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာ႔ေရွ႔ေဆာင္စက္ရုပ္ပညာရွင္ဦးႀကည္
ဆရာဦးႀကည္ကုိ ၁၉၃၄ခုႏွစ္၊ဇြန္လ၊၁ရက္ေန႔၊ထား၀ယ္ျမိဳ႔မွာ ဖြားျမင္ခဲ႔ျပီး ငယ္စဥ္က ထား၀ယ္ျမိဳ႔အထက္တန္းေက်ာင္းမွာ ပညာသင္ႀကားခဲ႔ပါတယ္။
ဆယ္တန္းေအာင္ျမင္ျပီးတဲ႔ေနာက္မွာ ဆရာဟာ အင္းစိန္စက္မႈလက္မႈသိပၸံမွာ ျမိဳ႔ျပအင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ကုိ ဆည္းပူးခဲ႔ပါတယ္။
ဒါေပမယ္႔ဆရာဟာ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာဘာသာရက္ကုိ ပုိစိတ္၀င္စားခဲ႔တယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္။
၁၉၅၄ခုႏွစ္မွာ ဆရာဟာ အင္းစိန္စက္မႈလက္မႈသိပၸံမွာ A.G.T.I(civil)ဒီပလုိမာဘြဲ႔ရရွိျပီး အဲဒီေက်ာင္းမွာပဲ နည္းျပအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ႔ပါတယ္။
ေနာက္ပုိင္းဆရာဟာ ကေလာစက္မႈလက္မႈသိပၸံမွာ လက္ေထာက္ကထိကအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျပီးေနာက္ အေမရိကန္ကုိ ႏွစ္ရွည္သင္တန္းတက္ေရာက္ဖုိ႔ ေစလႊတ္ခံခဲ႔ရပါတယ္။
ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွာ ပညာသင္ယူရင္းနဲ႔ ဆရာဟာ စက္ရုပ္တီထြင္ဖုိ႔အႀကံရခဲ႔တာလုိ႔ ဆုိပါတယ္။
ဆရာဟာ ႏုိင္ငံျခားကျပန္လာျပီးတဲ႔ေနာက္ အင္းစိန္စက္မႈလက္မႈသိပၸံမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရင္း စက္ရုပ္တီထြင္ဖုိ႔စလုပ္ပါတယ္။
ဆရာဟာ တပည္႔ေတြကုိ စာသင္ႀကားေပးရင္းနဲ႔ သက္ဆုိင္ရာစာအုပ္စာတမ္းမ်ားကုိ ရွာေဖြေလ႔လာဖတ္ရႈရင္း တပည္႔ေတြအကူအညီနဲ႔ အသုံးျပဳမယ္႔ စက္ကိရိယာေတြ ရွာေဖြစုေဆာင္းပါတယ္။
အဆင္သင္႔ျဖစ္သြားတဲ႔အခ်ိန္ ၁၉၈၆ခုႏွစ္ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္မွာ ဆရာဟာ ၀ါသနာပါတဲ႔ေက်ာင္းသားေတြကုိ စုစည္းျပီး စက္ရုပ္ကုိ စတင္တီထြင္တပ္ဆင္ႀကပါတယ္။
စက္ရုပ္အတြက္ကုန္က်စရိတ္အားလုံးကုိ ထုိစဥ္က စက္မႈ၊စုိက္ပ်ိဳးႏွင္႔ အသက္ေမြးပညာဦးစီးဌာနက စုိက္ထုတ္ေပးခဲ႔ပါတယ္။
ဒီလုိနဲ႔ေျခာက္လအႀကာမွာ ဆရာတုိ႔အဖြဲ႔ဟာ စက္ရုပ္တစ္ရုပ္ကုိ ေအာင္ျမင္စြာတီထြင္ႏုိင္ခဲ႔ႀကပါတယ္။
အဲဒီစက္ရုပ္ကုိ ေမာ္ေတာ္ကားေဆးမႈတ္လုပ္ငန္းမွာ အသုံးျပဳဖုိ႔ ရည္ရြယ္တီထြင္ခဲ႔တာပါ။
အဲဒီစက္ရုပ္ဟာ ေကာင္းမြန္စြာထုိင္ႏုိင္၊ထႏုိင္၊လမ္းေလွ်ာက္ႏုိင္ျပီး ေဆးမႈတ္တဲ႔ေနရာမွာလည္း တိက်ေသခ်ာတယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္။
၁၉၈၆ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုျပပြဲမွာ ျပသခဲ႔တဲ႔အခါ လူႀကိဳက္အမ်ားဆုံးတီထြင္မႈျဖစ္ခဲ႔ပါတယ္။
ဆရာဟာ အဲဒီစက္ရုပ္မထြင္ခင္ကတည္းက အလုိအေလ်ာက္ဖြင္႔ပိတ္တံခါး၊ ႏုိင္ငံျခားမွာယခုတုိင္သုံးေနႀကဆဲ ေကာ္ဖီေရာင္းစက္ကဲ႔သုိ႔ေသာ လက္ဖက္ရည္ေရာင္းစက္၊ Remote controlေမာ္ေတာ္ကားတုိ႔ကုိလည္း တီထြင္ခဲ႔ျပီးျဖစ္ပါတယ္။
Remote controlဆုိတာ ျမန္မာမေျပာနဲ႔ ကမၻာမွာေတာင္ သိပ္မတြင္က်ယ္ေသးတဲ႔အခ်ိန္မွာ တီထြင္ခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။
ဒါ႔အျပင္ အာလူးအေကာင္းနဲ႔အပုပ္ေရြးတဲ႔စက္၊ ဘီစကြတ္အမ်ိဳးအစားအဆုိးအေကာင္းေရြးတဲ႔စက္ေတြလည္း တီထြင္ခဲ႔ပါတယ္။
ေနာက္ပုိင္းမွာဆရာဟာ စက္ရုပ္ကုိ လူတုိ႔ရဲ႔အမိန္႔ေပးစကားနာခံႏုိင္ေစရန္နဲ႔ စကားျပန္လည္တုံ႔ျပန္ေျပာဆုိႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားခဲ႔ေပမယ္႔ စရိတ္စကႀကီးမားျခင္း၊ အားေပးကူညီမႈနည္းပါးျခင္းတုိ႔ေႀကာင္႔ လက္ေလွ်ာ႔ခဲ႔ရတယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္။
ဆရာရဲ႔ျပိဳင္ပြဲ၀င္စက္ရုပ္ပင္လွ်င္ ျပိဳင္ပြဲမွာျပသဖုိ႔ပဲ ခြင္႔ျပဳခဲ႔တာလုိ႔ဆုိပါတယ္။
ဆရာဟာ ဆက္လက္ျပီး ႏုိင္င႔ံတာ၀န္မ်ားကုိ ရာထူးအဆင္႔ဆင္႔ထမ္းေဆာင္ခဲ႔ျပီး ေအာင္ဆန္းစက္မႈလက္မႈသိပၸံႏွင္႔အေထြေထြျပဳျပင္ေရးေက်ာင္းအုပ္ႀကီးအျဖစ္မွ ၁၉၉၄ခုႏွစ္မွာ အနားယူခဲ႔ပါတယ္။
ဆရာရဲ႔ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္မွာ ႏုိင္ငံျခားတုိင္းျပည္မ်ားမွ ကုမၸဏီေတြက အႀကိမ္ႀကိမ္ဖိတ္ေခၚခဲ႔ႀကေပမယ္႔ ဆရာဟာ လုံး၀ထြက္မသြားဘဲ ႏုိင္ငံအတြက္ ျပည္တြင္းမွာပဲ တပည္႔ေတြကုိ ပညာသင္ႀကားေမြးထုတ္ေပးခဲ႔သူျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက စက္ရုပ္တီထြင္ဖုိ႔ဆုိတာ ေတာ္ေတာ္ကုိခက္ခဲတဲ႔အလုပ္မွန္း လူတုိင္းသိႏုိင္ေပမယ္႔ ဆရာဦးႀကည္ကေတာ႔ ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျပသြားခဲ႔ပါတယ္။
အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ IC(integrated circuit)ေတြကုိေတာင္ ေပါေပါမ်ားမ်ား သိပ္သုံးႏုိင္မယ္မထင္ပါဘူး။
အဲဒီလုိ IC နဲ႔ Gear (ဂီယာ)ေခတ္က အင္ဂ်င္နီယာတစ္ေယာက္ဟာ လူတူစက္ရုပ္တစ္ရုပ္ကုိ အစအဆုံး ေအာင္ျမင္စြာတီထြင္ႏုိင္ခဲ႔တဲ႔အေႀကာင္း ယေန႔ microprocessor နဲ႔ servo motor ေခတ္မွ လူငယ္မ်ား သိရွိအားက်အတုယူႏုိင္ႀကေစရန္ ေရးသားတင္ျပလုိက္ရပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ။

Sep 21, 2012

အခ်စ္ေရး အဆင္ေျပဖို႔(သို႔မဟုတ္)အခ်စ္ေရးျပန္အဆင္ေျပေစဖို႔

ခ်စ္သူ(ရည္းစား)ဘ၀မွာ မၾကာခဏ စကားမ်ား၊ ခိုက္ရန္ျဖစ္၊ စိတ္ေကာက္၊ မေခၚမေျပာ၊ အဆင္မေျပျဖစ္ရလို႔ စိတ္ညစ္ေနရသူေတြ ျဖစ္ေစ၊ လတ္တေလာ အခ်ိန္မွာ အေၾကာင္းတစ္မ်ိဳးေၾကာင့္ ခ်စ္သူနဲ႔ အဆင္မေျပျဖစ္ၿပီး အျမန္ဆံုး ျပန္အဆင္ေျပ ေစခ်င္သူေတြျဖစ္ေစ ဒီအစီအမံကို လုပ္ၾကည့္ပါ။ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ျဖစ္၊ အမ်ိဳးသားျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္ေန႔ဖြားျဖစ္ျဖစ္ လုပ္လို႔ရပါတယ္။
 ဒီ အစီအမံမွာ အဓိကလုိအပ္တဲ့ ပစၥည္းကေတာ့ သေျပရြက္ အရြယ္ညီႏွစ္ရြက္ ျဖစ္ပါတယ္. ပန္းအိုးထိုးတဲ့ သေျပပန္းရဲ႕ အရြက္ပဲျဖစ္ျဖစ္ စားလို႔ရတဲ့သေျပသီး သီးတဲ့ သေျပပင္က အရြက္ပဲျဖစ္ျဖစ္ အဆင္ေျပရာ သံုးႏိုင္ပါတယ္..
 သေျပရြက္တစ္ရြက္ရဲ႕ အတြင္းဘက္ မ်က္ႏွာျပင္ ရြက္ေၾကာ အေပၚဘက္ေနရာမွာ အညွာဘက္မွ အဖ်ားဘက္ကို အမ်ိဳးသားနာမည္ ေရးပါ..ရြက္ေၾကာ(အလယ္ေၾကာ)ရဲ႕ ေအာက္ဘက္မွာ အမ်ိဳးသမီးနာမည္ကို ေရးပါ..
 ေနာက္ အရြက္တစ္ရြက္မွာေတာ့ ရြက္အလယ္ေၾကာရဲ႕ အေပၚဘက္ျခမ္းမွာ “အခ်စ္ေရး အဆင္ေျပေစ” (သို႔မဟုတ္)“အခ်စ္ေရး ျပန္အဆင္ေျပေစ” ဆိုတဲ့ စာတန္းေရးပါ..အရြက္အလယ္ေၾကာရဲ႕ ေအာက္ဘက္ျခမ္းမွာေတာ့ “ အခ်စ္ေရးမွာ စိတ္ခ်မ္းသာ ေပ်ာ္ရႊင္ရပါေစ” ဆိုတ့ဲ စာတန္းေရးပါ..(ပံုကို ၾကည့္)

 သတိျပဳရမွာက ခ်စ္သူ သက္တမ္း(၁)ႏွစ္ မျပည့္ေသးရင္ သေျပရြက္ နည္းနည္းႏုတာကို သံုးပါ..ခ်စ္သူသက္တမ္း (၁)ႏွစ္ေက်ာ္ရင္ သေျပရြက္ ခပ္ရင့္ရင့္ကို သံုးပါ..
 အဲဒီ စာေရးၿပီး သေျပႏွစ္ရြက္ကို အရင္းအခ်င္းခ်င္း၊ အဖ်ားအခ်င္းခ်င္း တည့္ျဖစ္ေအာင္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ထပ္လိုက္ပါ..သေျပရြက္စံုတဲြ ျဖစ္သြားမယ္..ပန္းေရာင္ပ၀ါ(သို႔မဟုတ္)အျဖဴေရာင္ ပ၀ါတစ္ထည္နဲ႔ သေျပရြက္စံုတဲြကို ထည့္ထုပ္ၿပိး အက်ၤီအိတ္ထဲမွာျဖစ္ေစ၊ ပိုက္ဆံအိတ္ထဲမွာျဖစ္ေစ ထားရမယ္..
 ေန႔စဥ္ ေန႔ေရာ ညပါ ဘယ္အခ်ိန္မဆို အဲဒီ သေျပရြက္ထည့္ထားတဲ့ ပ၀ါေခါက္ကို ညာလက္မွာ ကိုင္ၿပီး ေအာက္ပါအတိုင္း ႏႈတ္က ႏွစ္ေခါက္ရြတ္ပါ..
အခ်စ္ေရး အဆင္ေျပပါေစ၊ စိတ္ခ်မ္းသာ ေပ်ာ္ရႊင္ရပါေစ(သို႔မဟုတ္)အခ်စ္ေရး အျမန္ဆံုးျပန္အဆင္ေျပၿပီး စိတ္ခ်မ္းသာ ေပ်ာ္ရႊင္ရပါေစ
 အခ်ိန္ရတိုင္း ခဏခဏ လုပ္ေပးႏိုင္ရင္ ပိုေကာင္းပါတယ္..သေျပရြက္ႏွစ္ရြက္ေပၚမွာ စာေရးရမယ့္ ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္ကေတာ့ တနလၤာေန႔ မြန္းလဲြ(၃)နာရီမွ (၄)နာရီခဲြအတြင္း ျဖစ္ရပါမယ္..
 (၁၁)ရက္မွ (၁၁)ပတ္အတြင္း ေအာင္ျမင္တတ္ပါတယ္..

Sep 17, 2012

အေမႏွင္႔ေရ

ဒီကမၻာႀကီးမွာ
အေမဟာေရပါ
လူ႔ဘ၀ကုိစေရာက္ျပီး
မ်က္ရည္တစ္စက္ႏွင္႔ ေပါက္လုိက္ကတည္းက
အေမဆုိတာ တုန္လွဳပ္ျပီးသားပါ
ဒါကုိအခြင္႔ေကာင္း ထားျပီး
ငါးဆယ္ေက်ာ္ သားအရြယ္ေတာင္
မ်က္ရည္ေတြခမ္းေခ်ာက္တယ္မရွိဘူးေလ........၊
လုိခ်င္တာတစ္ခုတြက္ ႏြဲဆုိး ဆုိးျပီး
အေမ႔နားကုုိ ေသြးထုိးေပးလုိက္တုိင္း
ငါ႔သား အရဳိင္း မဟုက္ေပဘူးဆုိျပီး
ပီတိလွုဳိင္းတြႏွင့္ ေပ်ာ္ရြင္ေနသူက အေမေပါ့..........၊
တကယ္ေတာ့
မာယာကုိဆရာတင္ျပီး
ငါသာတယ္အထင္ အျမင္ႏွင့္
အေမ႔ခမ်ာ မသိရွာသေရြ႔
ဘယ္လုိေခ်ာင္းေ၀႔လုိက္ရမလဲဆုိျပီး
မသိစိက္အျပည္႔
ေမြးေနသူက သားေလ......၊
လုိခ်င္တာ ယဥ္ယဥ္ႏွင့္ရတဲ႔သားက
ကုိယ္ကုိယ္ကုိ ဧကရာဇ္အထင္ႏွင့္
အေမ႔ရင္ခြင္ကုိမွ     နင္ ေခ်မိေနတာေပါ့
ကုိယ္စြမ္းအားကုိ ဖုံးကြယ္
မိခင္ရင္ခြင္ကုိ ခုိ၀င္လုိက္ရမွ
ဘ၀ႀကီးျပီးျပည္႔စုံမယ္ဆုိေသာ အေတြး
ဒုန္းေ၀းေ၀း စဥ္းစားမိခဲတာေပါ႔..........၊
မသိတရားေတြရင္သန္
အေမ႔ေမတၱာမွန္ကုိ သိလာရတဲ့အခ်ိန္
ေႀကြးသစ္သစ္ေ၀  ေသာအေမ႔လုပ္ငန္းဟာ
ဆုံးခန္းတုိင္ေအာင္ ျပီးဆုံးခဲေပ႔မဲ
မုိက္မဲမွဳ႔ ျပစ္ခ်က္ေတြႏွင္႔အတူ
အုိက္ခမန္းရဲ ငရဲခန္းလုိပူေလာင္တဲသားဘ၀
ေမတၱာစန္းေရရဲ အေႀကြးဇယားေတြ
သားတစ္ေယာက္  အကုန္မဆပ္နဳိင္ေတာ႔ဘူး
အေမ................................................။